Circe porcique

Cacophōniā maximā in suīlī sublātā, diem ex diē dīcēbat dīvīna Circē suibus suīs domesticīs:

"Tēlam jam confēcī tenuem ad tergora tegendum vestra. Multā dē nocte subligāculum compārābō vōbis palliolumque pictum et etiam fluxum fōcāle ad suilla rostra.

Sed textilia tam dēlicāta noctis tempore consūta lūce diurnā erunt Dīvae discindenda. Et porcī vidēlicet anxiō animō nūdīque manēbant.

Sīc sānē rursus ac prorsus in insulā Ēēā dum Ulixis diūturnissīmī consilium dē Ithacam proficiscendō Circē quōtīdiē exspectat.

Comentarios