Dē ratiōne artis amātōriae ā stultō praeceptōre dēvēlātā

Fragmentum Artis Amātōriae P. Ovidiī Nāsōnis

Pauper Ovidius: 

Nōn ego dīvitibus veniō praeceptor amāndī:
Nīl opus est illī, quī dabit, arte meā;
Sēcum habet ingenium, quī, cum libet, 'accipe' dīcit;
Cēdimus: inventīs plūs placet ille meīs.
Pauperibus vātēs ego sum, quia pauper amāvī; 165
Cum dare nōn possem mūnera, verba dabam.
Pauper amet cautē: timeat maledīcere pauper,
Multaque dīvitibus nōn patienda ferat.


Ovidius autem stultus meā manū inquinātus:

Nōn ego sapientibus veniō praeceptor amāndī:
Nīl opus est illī, quī sapit, arte meā;
Sēcum habet amōrem, quī, cum libet, "intellegō" dīcit;
Cēdimus: inventīs plūs placet ille meīs.
Stultīs vātēs ego sum, quia stultus amāvī;
cum dare nōn possem sapientiam, amōrem dabam.
Stultus amet cautē, timeat maledīcere stultus,
multaque sapientibus nōn patienda ferat.

(Ovidius stultus ratiōnis metricae scientiam nōn habet).

Comentarios