Pater


270 Tēlemache, neque in posterum ignāvus eris, nec imprūdens.
Sī quidem tibi tuī patris instillātus est animus fortis,
quālis ille erat ad perficiendum opusque dictumque,
nōn tibi deinde vānum iter erit, neque irritum:
sī vērō nōn illius es fīlius et Pēnelopēs,
275 nōn tē quidem deinde spērō perfectūrum esse quās mōlīris.
Paucī etenim fīliī similēs patrī sunt;
plērīque pējōrēs, paucī vērō patre meliōrēs.
Sed quoniam neque in posterum ignāvus eris nec imprūdens,
nec tē penitus prūdentiā Ulyssis reliquit,
280 spēs tibi deinceps est tē perfectūrum haec opera.

ODYSSEA LATINE. HOMERI CARMINA ET CYCLI EPICI. PARS SECUNDA. A CAROLO RAETICO PRODUCTA. 171 PAGINAE. PROJECT GUTENBERG, 2016. EDITORE AMBROSIO FIRMIN DIDOT. ODISSEIA EM LATIM. PROF. DR. DARCY CARVALHO. FEAUSP. UNIVERSITY OF SAO PAULO. BRAZIL. ANNO MM.XVIII. STUDIES IN MEDIEVAL AND MODERN LATIN. OPERA GRAECA IN SERMONE LATINO EXARATA.by DARCY CARVALHO
Fons imāginis:
https://3.bp.blogspot.com/-DoHSHZzuV_8/WqJkkXGhyrI/AAAAAAAAQ_M/IVuSANbYUzIGE-Vo4_zT3-RUxuSudlQlQCLcBGAs/s1600/ENTRADAr.jpg

Comentarios