Breviceps macrops superbōs: Phaedri Fabula

Rāna Rupta et Bōs
Inops, potentem dum vult imitārī, perit.
In prātō quōndam rāna conspexit bovem,
et tacta invidiā tantae magnitūdinis
rūgōsam inflāvit pellem. Tum nātōs suōs
interrogāvit an bove esset lātior.
Illī negārunt. Rursus intendit cutem
māiōre nīsū, et similī quaesīvit modō,
quis māiōr esset. Illī dīxērunt 'bovem'.
Novissimē indignāta, dum vult validius
inflāre sēsē, ruptō iacuit corpore.

Comentarios