Variationes Teresianae

Sī vīvō, procul ā mē vīvo meīque in intimā parte; 

mē nōn crēdō vītam dēgere sed potius moriendō vīvere. 

Et tamen vītam spērō tam sublīmem et ēlātam,

ut mihi mors vītaque dēsint quōminus mortua fruar

illā vītā exspectātā. Ideō enim ipsa morior.

"Vivo sin vivir en mí

y tan alta vida espero

que muero porque no muero".

Teresa de Jesús

Fons imāginis, hīc

Comentarios